Hele universet som er laget rundt den populære «Bible App For Kids» er nå oversatt til engelsk. Det har tidligere kun vært 8 av de 41 bibelhistoriene som har vært tilgjengelig på engelsk. Men nå er oversettelsen komplett, videoer til hver samling er lagt til, samt bilder til «slideshow» osv. I tillegg er 1/3 av samlingene tilrettelagt for å kunne brukes på hjemmebane. Det vil si: hver dag, hele uken gjennom, ligger det klar innhold som du kan bruke sammen med ditt barn for å lære historien grundig.

Bible App Forr Kids har hele 75 millioner nedlastinger, og det var en glede at Jesus Kids fikk oppdraget med å oversette appen til norsk for noen år siden. Bible App For Kids er nå oversatt til 62 språk. Det universet vi kaller «Bibelappen» i Jesus Kids appen bruker disse proffe tegningene og sentrale bibelhistoriene, og tilpasser dem slik at de lettere kan brukes i søndagsskolen.