Tid for RESTART

Det er på høy tid å RESTARTE alt som er koplet til disippelgjøring av barna. For de fleste menigheter har de siste to år vært en unntakstilstand som savner sidestykke […]