Bibelappen

Bibelappen for barn er et undervisningskonsept for barn i alderen 4-8 år som bygger på den velkjente The Bible App for Kids utgitt av OneHope i samarbeid med YouVersion. Jesus Kids har oversatt hele The Bible App for Kids til norsk slik at selve bibelhistoriene hentes derfra. Rundt disse bibelhistoriene er det utviklet i alt 8 søndagsskolesamlinger – men planen er å lage samlinger rundt samtlige 41 bibelhistorier som finnes i The Bible App for Kids.