Kreative Barnesamlinger

Kreative Søndagsskolesamlinger kan lett tilpasses et relativt stort aldersspenn (4-12 år). Universet inneholder totalt 84 samlinger hentet fra de 4 heftene «Kreative Barnesamlinger» skrevet av Janne og Kåre Skuland utgitt på Hermon Forlag. Samlingene veksler mellom å fokusere på Kunnskap, Kjennskap og Livsstil