Dyrebarskogen

Dyrebarskogen er et egenutviklet undervisningskonsept for barn i alderen 3-5 år. Dyrebarskogen er en norsk barskog med dyr som elg, hare, rev, bever og ugle. Her blandes det trygge og det spennende, det identitetsskapende og det utforskende sammen med bibelfortellingene. Som oftest oppstår det en situasjon i Dyrebarskogen som enten har sterke paralleller med dagens bibelhistorie – slik at Bibelhistorien i praksis fortelles og forsterkes to ganger – eller så fungerer situasjonen som et springbrett til bibelfortellingen.
Undervisningen for denne aldersgruppen fokuserer på en av de bibelske personene i 3 til 5 uker av gangen (en slags mini-prekenserie om personen), slik at man blir kjent med personen før den neste bibelske personen introduseres. Fokuset er på selve personen og fortellingen, og ikke så mye på de temaer som fortellingene evt berører. Selve Bibelhistoriene skal formidles så tett opptil den bibelske fremstillingen som mulig (også når det gjelder kostymer, bilder ol) slik at barna minst mulig forveksler bibelhistoriene med Dyrebarskogen-karakterene eller oppdiktede fortellinger og lignende.