Answers

Answers-universet er en oversettelse og tilpasning til norsk av undervisningsmateriellet Answers for Kids utgitt av Answers In Genesis (USA). Samlingene oversatt av Kåre Skuland, og gir barna grundige svar på trosspørsmål med utgangspunkt i de viktigste bibelfortellingene som gir oss et kristent verdensbilde: Skapelse, Syndefall, Syndeflod, Språkforvirring, Sønnen, Soningen og Slutten.