Jesuskids, Postboks 1058 Sentrum, 0104 Oslo, Norway

Tilgjengelige univers i appen

12-14 år

Answers

Answers-universet er en oversettelse og tilpasning til norsk av undervisningsmateriellet Answers for Kids utgitt av Answers

Les mer »
3-5 år

Dyrebarskogen

Dyrebarskogen er et egenutviklet undervisningskonsept for barn i alderen 3-5 år. Dyrebarskogen er en norsk barskog

Les mer »
4-12 år

Kreative Barnesamlinger

Kreative Søndagsskolesamlinger kan lett tilpasses et relativt stort aldersspenn (4-12 år). Universet inneholder totalt 84 samlinger

Les mer »
4-8 år

Bibelappen

Bibelappen for barn er et undervisningskonsept for barn i alderen 4-8 år som bygger på den

Les mer »
6-8 år

Paradisbukta

Paradisbukta er en vakker strand på en tropisk øy. Og midt på stranden ligger Hotell Paradis

Les mer »
0-2 år

Edens hage

Edens hage er et konsept for barn i alderen 0-2 år. Edens hage kan bestå av

Les mer »