Vellykket innsamlingskampanje!

Responsen på innsamlingen like før påske for å få penger til å fullføre illustrasjoner til hele Bibelen ble kjempegod! Målet med innsamlingen var 15.000 kroner (30 tegninger). I løpet av […]

Besøk fra One Hope

Onsdag 12 mars fikk Jesus Kids besøk av noen herlige venner fra One Hope: Joke Haijer fra Nederland som er europeisk leder for partner-organisasjoner (Regional Director Europa), David Goundry (Deputy […]

Tid for RESTART

Det er på høy tid å RESTARTE alt som er koplet til disippelgjøring av barna. For de fleste menigheter har de siste to år vært en unntakstilstand som savner sidestykke […]