Jesuskids, Postboks 1058 Sentrum, 0104 Oslo, Norway

Jesus Kids Bloggen

Tid for RESTART

Det er på høy tid å RESTARTE alt som er koplet til disippelgjøring av barna. For de fleste menigheter har

Les mer