Stand på Gi Jesus Videre

Da er Jesus Kids standen rigget og klar til storinnrykk av barneledere fra hele Norge! Og jeg er klar for å spre visjonen om disippelgjøring av våre og verdens barn. […]

Adam

Samlingen handler om at Gud skapte Adam. Målet for samlingen er at barna skal:– lære at Adam og alle mennesker er skapt i Guds bildelære om syndefallet – og at […]

Answers

Answers-universet er en oversettelse og tilpasning til norsk av undervisningsmateriellet Answers for Kids utgitt av Answers In Genesis (USA). Samlingene oversatt av Kåre Skuland, og gir barna grundige svar på trosspørsmål med utgangspunkt i de viktigste bibelfortellingene som gir oss et kristent verdensbilde: Skapelse, Syndefall, Syndeflod, Språkforvirring, Sønnen, Soningen og Slutten.

Dyrebarskogen

Dyrebarskogen er et egenutviklet undervisningskonsept for barn i alderen 3-5 år. Dyrebarskogen er en norsk barskog med dyr som elg, hare, rev, bever og ugle. Her blandes det trygge og det spennende, det identitetsskapende og det utforskende sammen med bibelfortellingene. Som oftest oppstår det en situasjon i Dyrebarskogen som enten har sterke paralleller med dagens bibelhistorie – slik at Bibelhistorien i praksis fortelles og forsterkes to ganger – eller så fungerer situasjonen som et springbrett til bibelfortellingen.
Undervisningen for denne aldersgruppen fokuserer på en av de bibelske personene i 3 til 5 uker av gangen (en slags mini-prekenserie om personen), slik at man blir kjent med personen før den neste bibelske personen introduseres. Fokuset er på selve personen og fortellingen, og ikke så mye på de temaer som fortellingene evt berører. Selve Bibelhistoriene skal formidles så tett opptil den bibelske fremstillingen som mulig (også når det gjelder kostymer, bilder ol) slik at barna minst mulig forveksler bibelhistoriene med Dyrebarskogen-karakterene eller oppdiktede fortellinger og lignende.

Kreative Barnesamlinger

Kreative Søndagsskolesamlinger kan lett tilpasses et relativt stort aldersspenn (4-12 år). Universet inneholder totalt 84 samlinger hentet fra de 4 heftene «Kreative Barnesamlinger» skrevet av Janne og Kåre Skuland utgitt på Hermon Forlag. Samlingene veksler mellom å fokusere på Kunnskap, Kjennskap og Livsstil

Bibelappen

Bibelappen for barn er et undervisningskonsept for barn i alderen 4-8 år som bygger på den velkjente The Bible App for Kids utgitt av OneHope i samarbeid med YouVersion. Jesus Kids har oversatt hele The Bible App for Kids til norsk slik at selve bibelhistoriene hentes derfra. Rundt disse bibelhistoriene er det utviklet i alt 8 søndagsskolesamlinger – men planen er å lage samlinger rundt samtlige 41 bibelhistorier som finnes i The Bible App for Kids.

Paradisbukta

Paradisbukta er en vakker strand på en tropisk øy. Og midt på stranden ligger Hotell Paradis som Direktør Digg eier. Direktør Digg kan nesten alle fortellingene i Bibelen, og han hjelper alltid de andre i Paradisbukta til å forstå hva man kan lære av Bibelfortellingene. Den eneste ansatte ved hotell Paradis er Piccolo – en hjelpsom og vimsete gutt som gjør sitt beste, men som sjelden lykkes helt. Drama Dama er stamgjest ved hotellet, og tilbringer det meste av tiden i sin mellom solsengen på stranden eller vassende i vannkanten. Ofte må hun reddes av den selvsikre Body Bård. Men stedet er ikke alltid så idyllisk som navnet skulle tilsi. På den siden av stranden som ligger lengst bort er det en skummel hule i fjellet under vulkanen – der holder Harry Hule til. Og av og til kan også øya bli hjemsøkt av den skumle Styrmann Storeslem. I Paradisbukta blir hele Bibelens persongalleri gjennomgått i løpet av en treårsperiode, og vi spør alltid tre spørsmål til Bibelfortellingen: – Hva kan vi lære av denne fortellingen? – Hva var styrken og/eller svakheten til dagens person fra Bibelen? – Hvordan peker denne historien på Jesus og evangeliet? Dersom man av ulike grunner (tidsmessige, ressursmessige eller andre grunner) ikke ønsker å ramme inn hele samlingen i Paradisbuktas verden, så er det fullt mulig å bare undervise barna i Bibelhistoriene som hører til disse samlingene.

Edens hage

Edens hage er et konsept for barn i alderen 0-2 år. Edens hage kan bestå av 4 stasjoner som programmet organiseres rundt og rullerer mellom. Det er helt valgfritt om man vil organisere samlingene slik, men denne beskrivelsen tar utgangspunkt i disse fire stasjonene. Stasjonene har følgende hovedfokus:

  • Stasjon 1: Trygg start (under Palme-banneret)
  • Stasjon 2: Tro og tillit (under Adam og Eva-banneret)
  • Stasjon 3: Glad lek (under Dyre-banneret)
  • Stasjon 4: Mat og prat (rundt et eller flere bord)

Programmet for samlingen blir repetert 2 uker på rad, slik at det er gjenkjennelig og trygt for barna. Samlingene i Edens hage er så enkle og standardiserte at de om ønskelig kan ledes av et par av småbarnsforeldrene uten at det krever noen forberedelse. Eventuelle Superledere som hjelper på samlingen skal få en personlig (en til en) innføring og forklaring av det ansvaret som de har på samlingen. De skal også få en personlig takk for sin innsats etter samlingen, samt mulighet for å gi en tilbakemelding til Leder (eller ansvarlig foresatt) om hvordan de opplevde samlingen og sitt ansvar.

Vellykket innsamlingskampanje!

Responsen på innsamlingen like før påske for å få penger til å fullføre illustrasjoner til hele Bibelen ble kjempegod! Målet med innsamlingen var 15.000 kroner (30 tegninger). I løpet av […]

Besøk fra One Hope

Onsdag 12 mars fikk Jesus Kids besøk av noen herlige venner fra One Hope: Joke Haijer fra Nederland som er europeisk leder for partner-organisasjoner (Regional Director Europa), David Goundry (Deputy […]