Personvernerklæring

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I JESUS KIDS PERSONVERNERKLÆRING
Versjon 1.0
Språk: Norsk bokmål
Sist oppdatert: 1. oktober 2019
KORT FORTALT:
Her er et kort sammendrag av våre løfter til deg når det gjelder hvordan vi behandler dine og din families personopplysninger. Du bør lese hele personvernerklæringen for fullstendighets skyld.
Vi behandler dine og dine barns personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og personvernerklæringen vår. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.
De fleste opplysningene vi har om deg er opplysninger du selv gir oss når du registrerer en profil eller som skapes når du bruker Jesus Kids. Vi vil også motta visse transaksjonsopplysninger hvis du kjøper noe gjennom appen.
Personopplysningene dine deles ikke med noen med mindre vi må dele for å levere tjenesten, eller du har gitt oss et særlig samtykke. Vi må dele kontonummeret ditt med våre leverandører av betalingstjenester for å kunne spore og fordele transaksjoner knyttet til kjøp i appen.
Du kan når som helst oppdatere personopplysningene registrert i din profil, og vi oppbevarer ikke opplysningene lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet og lovpålagte plikter.
Barn under 15 år kan benytte tjenesten, men så fremt barnets foresatte er lagt inn som bruker, vil disse kunne se barnets aktivitet (for eksempel arrangementer de deltar på eller kommentarer de gir). Aldersgrensen for å opprette grupper i tjenesten, eller på annen måte være kidsleader/gruppeadministrator, er 15 år.
Andre Jesus Kids-brukere i din menighet/kirke/søndagsskole kan få tilgang til informasjonen din.
Ved å bruke Jesus Kids appen aksepterer du også at vi på en lovlig og sikker måte lagrer personlig og sensitiv informasjon om tro, religiøs praksis, læring, kommunikasjon etc. om deg og din familie med den hensikt å fremme kristent disippelskap og relasjonell utvikling – som jo er appens kjerne-tjeneste. Uten aksept for dette vil ikke appen fungere etter hensikten.

HELE PERSONVERNERKLÆRINGEN:
Vi må behandle en del opplysninger om deg for at vi skal kunne levere, og du skal kunne bruke, Jesus Kids («tjenesten»). Det er viktig for Jesus Kids at ditt personvern ivaretas når du benytter tjenesten, og at du forstår hvordan vi bruker personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor, og hva vi bruker opplysningene til. Denne personvernerklæringen er en del av Jesus Kids’ brukervilkår. Ved å godta personvernerklæringen og brukervilkårene aksepterer du at Jesus Kids behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen.
1 Informasjon vi samler inn
Opplysninger du gir oss
I tilknytning til profilen din kan du registrere blant annet navn, e-post, telefonnummer, adresse, fødselsdato, kjønn og betalingskortnummer. Du kan dessuten velge å legge inn et profilbilde.
Innlegg, kommentarer og meldinger
Når du bruker Jesus Kids kan du skrive innlegg, kommentarer og meldinger som er tilgjengelig for mottaker og/eller de andre gruppemedlemmene. Du bør ikke dele sensitive personopplysninger eller andre opplysninger som du ikke ønsker at andre skal kjenne til.
Opplysninger Jesus Kids registrerer når du bruker tjenesten
Vi behandler informasjon i forbindelse med din bruk av tjenesten, blant annet (i) dine familiemedlemmer, hvilke grupper du deltar i og din aktivitet i gruppene, (ii) din respons og dine svar på oppgaver og spørsmål som gis i appen. Vi registrerer samme opplysninger om dine familiemedlemmer (ektemake og barn) som vi registrerer om deg.
Opplysninger Jesus Kids kan registrere ved fremtidige oppdateringer av appen
(iii) domenet som tjenesten blir besøkt fra og hvilken nettleser som benyttes, (iv) varigheten av besøket, (v) IP-adresse, (vi) enhetsinformasjon, (vii) informasjonskapsler, (viii) anonyme identifikatorer, (ix) tidspunkt for besøket, (x) hvordan du benytter tjenesten (deriblant hvilke funksjoner du benytter), (xi) hvor mange grupper du oppretter, (xii) informasjon om geografisk posisjon og (xiii) hvor lang tid det tar for deg å gjennomføre oppgaver i tjenesten.
Opplysninger vi planlegger å samle inn fra andre apper på din telefon
Dersom du kommuniserer med Jesus Kids brukere fra din menighet/kirke i andre apper på din telefon, planlegger vi å registrere informasjon om tidspunkt, i hvilken app kommunikasjonen ble gjort, og varigheten på dialogen. Slik informasjon ønsker vi fra å registrere fra apper som Meldinger, Telefon, WhatsApp, Messenger og lignende kommunikasjonsapper.
2 Hvordan vi bruker personopplysningene dine
Gjennomføring av avtalen med deg
Jesus Kids bruker personopplysningene til deg og dine familiemedlemmer til å levere tjenesten som avtalt. Vi bruker også opplysningene til å gi deg en best mulig brukeropplevelse, for eksempel i form av automatisk pålogging og tilpasning av tjenesten til din enhet.
Personalisering av tjenesten
Informasjonen blir brukt til å personalisere tjenesten, for eksempel ved å finne innhold som er relevant for deg, din familie eller andre brukere eller grupper av brukere.
Måling
For å levere tjenestens formål om å måle og styrke brukerens og deres nærmeste’s relasjoner med andre brukere i menigheten/kirken brukes innsamlet informasjon til analyse av relasjoner, oppmøte og kommunikasjon.
Utvikling, forbedring og statistikk
Informasjonen blir brukt til å bedre forstå hvordan brukerne våre får tilgang til og bruker tjenesten, med det formål å bedre kunne respondere på brukernes preferanser og ønsker og å forbedre tjenesten i sin helhet. Anonymisert informasjon blir også brukt til andre forsknings- og analyseformål.
Markedsføring og analyse
Overfor brukere som har et aktivt kundeforhold til Jesus Kids (det vil si at du er registrert bruker eller administrator for en eller flere grupper), vil vi kunne sende markedsføring per e-post, SMS eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Slik markedsføring skjer alltid innenfor rammene av markedsføringsloven. Du kan be om ikke å motta slik markedsføring ved å endre innstillingene i appen. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Jesus Kids, eller om vi skulle ønske å sende deg markedsføring som faller utenfor rammene av kundeforholdet, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi sender deg markedsføring.

3 Hvordan vi deler personopplysningene dine
Generelt
Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre tjenesten eller vi skulle være forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift eller rettslige prosesser.
Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av endatabehandleravtale). Noen av våre databehandlere befinner seg utenfor EU/EØS. For å sikre at disse databehandlerne behandler personopplysninger på en forsvarlig måte benytter vi EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland. Databehandlere lokalisert i USA kan alternativt være tilknyttet Privacy Shield ordningen.

4 Andre Jesus Kids-brukere kan få tilgang til informasjonen din
Dine opplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer, bilde og eventuelle opplysninger du gir i innlegg eller kommentarer) er synlige for andre medlemmer av den enkelte menighet/kirken som du er medlem av eller registrert hos eller andre deltakere i arrangementer du er en del av.
For at Jesus Kids skal være enkelt å bruke til å opprette grupper og arrangementer kan andre brukere av Jesus Kids søke deg opp i appen hvis de kjenner telefonnummeret ditt eller e-postadressen din. Da vil de også få tilgang til navn, telefonnummer/e-postadresse og bilde hvis du har valgt å registrere det.
Hvis du ikke ønsker at andre Jesus Kids-brukere skal få tilgang til informasjonen din slik som beskrevet ovenfor bør du enten begrense informasjonen du oppgir eller ikke bruke tjenesten.
Dine betalingskort og annen informasjon som det ikke er nødvendig at andre brukere har tilgang til vil ikke bli delt med andre brukere.
At « Andre Jesus Kids-brukere kan få tilgang til informasjonen din» inkluderer også deling av bilder av deg eller dine barn med andre brukere fra din menighet/søndagsskolegruppe i appens sosiale nettverk, med mindre du har reservert deg mot dette i innstillingene dine. Det er likevel menighetens øverste barneleder som er ansvarlig for at din reservasjon overholdes, og at slikt bildemateriale ikke deles. Jesus Kids vil legge teknisk til rette for enkel overholdelse av delingsinnstillingene dine.

5 Innsyn, retting og sletting av personopplysninger
Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger du har registrert eller på annen måte oppgitt fremgår av profilen din og den enkelte menighet/kirke du deltar i. Hvis noen av opplysningene vi har registrert om deg ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å gjøre endringer i profilen din. Der kan du også eventuelt slette personopplysningene dine med mindre de er nødvendige for at vi skal kunne levere tjenesten. Du kan også når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp.
Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter. Merk at din aktivitet i Jesus Kids (for eksempel påmeldinger, avmeldinger, innlegg, meldinger eller annen kommunikasjon) vil forbli synlig for dem det er relevant for (for eksempel gruppens medlemmer, arrangementets deltakere osv.) selv om du skulle melde deg ut av dine grupper eller slette din Jesus Kids-profil. Ved å slette din profil vil navnet og kontaktinformasjonen som er knyttet til disse aktivitetene anonymiseres/fjernes.
6 Barns personvern
Barn under 15 år kan benytte tjenesten. Hvis barnets foresatte er lagt inn som bruker, vil disse kunne se barnets aktivitet (for eksempel arrangementer de deltar på eller kommentarer de gir). Ved brukere under 12 år vil vi innhente foreldrenes samtykke. Det er barnets foreldre/foresatte som bestemmer barnets delingsinnstillinger.
7 Informasjonskapsler (cookies)
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å øke brukeropplevelsen og få mest mulig effektiv bruk av tjenesten. En informasjonskapsel er et stykke data som sendes fra en internettside som besøkes, og som lagres lokalt på brukerens nettleser. Hensikten er å bruke informasjonskapslene til å bevare data relatert til brukerens preferanser og kontoinnstillinger, samt til å evaluere og sammenstille statistikk om brukerens aktivitet. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler som standard. Du kan når som helst avslå bruken av informasjonskapsler ved å gjøre endre innstillingene i nettleseren til ikke å godtainformasjonskapsler. Merk imidlertid at noen deler av tjenesten kanskje ikke fungerer på riktig måte dersom informasjonskapsler blir fjernet.
8 Informasjonssikkerhet
Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet, og at de er tilgjengelige ved behov.
9 Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom oppdatere denne personvernerklæringen for å reflektere eventuelle endringer i tjenesten, endringer i lovverk eller for å implementere forbedringer. Endret personvernerklæring vil i slike tilfeller bli publisert på jesuskids.no. Ved større endringer vil vi varsle deg direkte på egnet måte, enten via tjenesten/appen eller e-post.
10 Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon
Jesus Kids, organisasjonsnummer 923 066 152, Schwendsensgate 9c, 0170, Oslo, er behandlingsansvarlig.
Jesus Kids’ administrasjon eller personvernombud kan kontaktes på e-post: kaare@jesuskids.no.