KALLET

Vi er kalt

Du er kalt. Jeg er kalt. Vi er kalt. 
Vårt kall er tydelig gitt av Jesus: «… gå ut i hele verden og gjør disipler av alle folkeslag … lær dem å holde alt jeg har befalt dere.» 
Men vi har også individuelle kall som er tilpasset våre evner og personlighet. 

Vårt Oppdrag

Jesus Kids skal disippelgjøre verdens barn. Det finnes 2,3 milliarder barn i verden. Det er mange. Veldig mange.
Samtidig er Guds menighet verdens største bevegelse, og ingen har større mulighet til å nå verdens barn enn den universelle kirken. Jesus Kids vil derfor samarbeide med kirker og menigheter over alt, og være med å gi visjon, inspirasjon og ressurser, slik at de lokale menighetene kan nå ut og bli effektive misjonale disippelgjørere av barna. 

I tillegg har verden blitt «liten», og det er nå mulig nå direkte inn i nesten hvert hjem på kloden gjennom sosiale medier og apper. Jesus Kids skal derfor tilby veiledning og verktøy til alle foreldre som ønsker hjelp med å oppdra sine barn som Jesu etterfølgere.

Why Choose Us

Benefit 1

A short description of the benefit.

Benefit 2

A short description of the benefit.

Benefit 3

A short description of the benefit.

Benefit 4

A short description of the benefit.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.