Jesus Kids bærer en visjon om å disippelgjøre verdens 2,3 milliarder barn. Arbeidet startet i 2016 av Kåre Skuland og Jesus Kids ble en selvstendig stiftelse i februar 2019.
Lars Tore Jørgensen og Stephan Christiansen har vært med i styret for stiftelsen fra starten.  

I løpet av disse få årene har det blitt utviklet en innovativ app for disippelgjøring av barn i hjem og menighet som er fylt med over 400 kreative samlinger og undervisningsleksjoner. Jesus Kids brukes i stadig flere norske menigheter, og når tiden er inne vil spredningen internasjonalt begynne.

Bli med på et nytt kapittel i norsk misjonshistorie!