Illustrasjoner for de minste

Illustrasjoner for de minste

Til hver samling av Edens Hage trengs det 4-6 tegninger. Foreløpig er 16 av 36 fortellinger ferdig illustrert. Nå trengs det midler for å ferdigstille de siste 20 historiene (ca 100 tegninger a 750 kr + pluss noe til administrasjon ol). Totalt er behovet 90.000 kroner. Hvor mange tegninger kan du betale?

0%Donated
90000 NOK to go