Illustrasjoner for de minste

Illustrasjoner for de minste

Til hver samling av Edens Hage trengs det 4-6 tegninger. Foreløpig er 16 av 36 fortellinger ferdig illustrert. Nå trengs det midler for å ferdigstille de siste 20 historiene (ca 100 tegninger a 750 kr + pluss noe til administrasjon ol). Totalt er behovet 90.000 kroner. Hvor mange tegninger kan du betale?

0%Donated
90000 NOK to go
Illustrere hele Bibelen med tegninger

Illustrere hele Bibelen med tegninger

144 personer og historier fra hele Bibelen (50/50 fordeling på GT og NT) skal illustreres med 3 tegninger som hjelper læreren (eller forelderen) med å formidle fortellingen. Det vil si totalt 435 tegninger! Pr 1.1.2022 er 134 av fortellingene fullført - nå gjenstår det kun 10 historier (30 tegninger)! Blir du med å dra dette prosjektet

100%Donated
0 NOK to go