Vårt oppdrag

Jesus Kids’ oppdrag er å disippelgjøre verdens barn. Det vil vil gjøre gjennom å utruste foreldre og medarbeidere i hjem, kirker og skoler, og gjennom 

Både foreldre og ledere føler ofte at de har nok med å disippelgjøre egne barn, men misjonsoppdraget står der likevel: «Gå ut i hele verden og gjør disipler, døp dem i Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lær dem og holde alt jeg har befalt dere». 

Dette er Jesus Kids’ oppdrag.

Visjonen

Vi ser en fremtid der kvaliteten på disippelgjøringen i hjem og kirke er på et helt annet nivå enn i dag. Vi ser en fremtid der barna står på et solid Fundament av tro, har et sterk nettverk av Relasjoner rundt seg, og lever i et miljø der Åndens flamme er brenner sterkt. 

Det er en global visjon.

Grunnlegger og styremedlemmer

KåreSkuland portrett

Kåre Skuland, CEO & styreformann

Kåre Skuland er grunnlegger av Jesus Church. Han er utdannet Siv.Ing og Diplomøkonom og er doktorstudent ved Regent University, USA, i Educational Technology and Online Learning. Han har tjent sammenhengende som søndagsskolelærer i 40 år.

Stephan Christiansen

Stephan Christiansen, styremedlem

Stephan Christiansen er grunnlegger av menigheten Jesus Church, samt virksomhetene Jesus Revolution, Ny Generasjon og Israel Next. Han leder også ungdomsledernettverket Pentecostal Youth of Europe, og er en høyt avholdt internasjonal forkynner.

Lars Tore Jørgensen, Styremedlem

Lars Tore Jørgensen har en Master i Samfunnsfag, er medpastor i Jesus Church og høyskoledosent ved Høyskolen for Teologi og Ledelse - ofte i fag om som omhandler barn, ungdom og trosopplæring.