Velkommen til Jesuskids

Disippelgjøring av en digital, global generasjon

Jesus Kids tilbyr digitale verktøy, materiell og nettverk slik at trosopplæringen lykkes

Jesus Kids tilbyr

fordi kulturen endrer seg, barna endrer seg, metoder bør endre seg, mens budskapet er evig:
03JesusKids App iPad

Materiell

Materiell og verktøy for søndagsskole. Unike opplegg for alle aldersgrupper.
0-2 år: Edens hage
3-5 år: Dyrebarskogen
6-8 år: Paradisbukta
9-11 år: Undervis Underveis (under utvikling)
4-12 år: Kreative barnesamlinger
4-8 år: Bibelappen for barn
11-14 år: Answers

.

App-lansert

App og Web

Jesus Kids appen inneholder verktøy for disippelgjøreren:
- Ordets tjeneste legger
et Fundament av TRO
- Forsoningens tjeneste gir Relasjoner i KJÆRLIGHET
- Åndens tjeneste gir
Hensikt og HÅP

.

KidsleadersAcademy-v2

Utrustning

Utrustning, trening, kursing og veiledning for barneledere og foreldre.

Les mer om Kidsleader Academy her...

Professor_Skåre_Kuland

Inspirasjon

Jesus Kids arrangerer digitale arrangement, og tilbyr besøk i menigheten med familiemøter, ledersamlinger og foreldretreff.

Trykk på bildet for å se Kåre Skuland's Reisekalender

Prøv Jesus Kids GRATIS i 4 uker!

I september og oktober har vi et super-tilbud: Prøv Jesus Kids appen, med full tilgang til alle univers i 4 uker. Kontakt oss i dag for å få gratis perioden (krever manuell registrering) – eller registrer menigheten og brukere her og opprett et abonnement med kredittkort.

Hvorfor Jesus Kids?

Bibeltroskap

Jesus Kids følger i Mesterens fotspor mhp. troskap mot Skriften.

Vår filosofi, våre verdier, strategier, metoder og opplegg kommer først og fremst fra Bibelens åpenbaring.

Forskning, sekulær pedagogikk og læringspsykologi kommer i andre rekke.

disippelskap

Jesus Kids handler om livslang etterfølgelse av Jesus.

Enhver disippelgjører - foreldre og ledere - bør selv være en disippel. Derfor tilbyr vi ledertrening og foreldreutrustning.
Og enhver disippel bør bli en disippelgjører.

Dette er en gode sirkel innvevd i hele Jesus Kids strategien.

Partnerskap

Jesus Kids er laget for å få samarbeidet mellom Hjem og Kirke til å fungere best mulig.

Foreldre har ansvar for trosopplæring av egne barn. Kirken har en delegert myndighet.

Et partnerskap forsterker innflytelsen på begge arenaer. Jesus Kids appen hjelper med dette.

Brukervennlig

Jesus Kids samlingene er enkle å ta i bruk. App og web er brukervennlige.

Support er tilgjengelig for alle som bruker Jesus Kids appen.

Strategien

Ut fra misjonsbefalingen kan vi utlede tre grunnprinsipper for disippelgjøring. Verbene (blå) minner oss om Jesu ord i lignelsen om den kloke mann som bygger huset sitt på fjell: han hører (lærer) Jesu ord (befalinger), og gjør etter dem (holder dem). Jesu ord er FUNDAMENTET. De tre pronomener dem, jeg og dere viser hvilke relasjoner som må fungere for at disippelgjøring skal finne sted: Disippelen, Mesteren og Disippelgjøreren, dvs barnet, Jesus og den voksne. Etterfølgelse forutsetter RELASJON. Det siste gule ordet er «alt». Skal vi være seriøse på å lære barna å holde alt, så må vi gjøre det med intensjon og HENSIKT. Vi må arbeide planmessig. Fundament, Relasjon og Hensikt korresponderer på en fascinerende måte med de tre VERDIENE til Jesus Kids.

Fundament henger sammen med verdien TRO. Man snakker ofte om trosgrunnlag, trosbaserte organisasjoner og fundament av tro. TROEN er vårt fundament. 

Relasjon henger sammen med verdien KJÆRLIGHET. Bibelen sier at vi skal elske Gud, elske vår neste, elske hverandre inderlig som søsken, elske vår hustru, ja, til og med elske våre fiender. Det finnes ingen relasjoner vi ikke skal la være preget av kjærlighet.

Hensikt henger sammen med HÅP. Både hensikt og planer handler om fremtiden – slik også HÅP har med fremtid å gjøre. Dersom du skriver ned og konkretiserer ditt håp, da har du en plan og en hensikt. Vårt ytterste håp er selvsagt det Evige Liv. 

Undervisnings-univers

Jesus Kids har utviklet forskjellige «univers» med undervisning for ulike de aldersgrupper. Disse universene er kreative «innpakninger» av samlingene som hjelper barna med å følge med og identifisere seg med det de lærer. Her noen eksempler…

Edens hage inneholder illustrasjoner til bibelfortellingen, musikk mm. Samlingene blir repetert 2 uker på rad, slik at det er trygt og gjenkjennelig for barna. Samlingene er enkle og kan ønskelig ledes av småbarnsforeldrene.
Edens hage, 0-2 år
Dyrebarskogen er en norsk barskog hvor Skogvokter Gran og Elgen Helgen holder til sammen med hare, rev, bever og ugle. Her blandes det trygge og det spennende, det identitets- skapende og det utforskende sammen med bibelfortellingene. Samlingene inkluderer dramastykker, undervisning, sang og aktiviteter mm.
Dyrebarskogen, 3-5 år
Paradisbukta er er et univers med korte dramastykker med hotelldirektør Digg som er springbrett inn i bibelhistoriene. Barn i småskolealderen liker kunnskap, opplevelser, konkurranser og utfordringer i en trygg ramme, og i Paradisbukta får de dette. Så spør vi: Hva kan vi lære av fortellingen og dagens person, og hvordan peker dette på Jesus og evangeliet?
Paradisbukta, 6-8 år

Brukes av mange

Jesus Kids er brukt i stadig flere sammenhenger og kirker.

Blog

En inspirerende og utfordrende blog for foreldre og barneledere som synes barna er viktigst